Relacja z mobilności w Walencji, Hiszpania

Partner Projektu: Mobility Projects, Universal Mobility SL, Oddział Valencia

Uczestnicy odbyli Job shadowing w następujących instytucjach:
1. Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunidad Valenciana – CEEDCV
2. FECEVAL CECE- Federación de Centros de Enseñanza de Valencia
3. Amigos de la Lengua Polaca
4. Centro de Formación RODRIGO GIORGETA

 

Program mobilności realizowany przez uczestników:

1. Wymiana informacji i doświadczeń dotycząca:
- systemu doskonalenia nauczycieli w Hiszpanii i Polsce– główne różnice i podobieństwa,
- różnice pomiędzy publicznym i prywatnym systemem edukacyjnym,
- oferta form doskonalenia nauczycieli (promocja)

2. Obserwacja pracy w szczególności uwzględniająca:
- diagnozowanie potrzeb nauczycieli w kontekście przygotowanie oferty doskonalenia dla nich,
- motywowanie dorosłych (nauczycieli) do uczenia się i doskonalenia,
- budowania komunikacji z nauczycielami jako klientami Centrum

3. Obserwacja formy doskonalenia, w szczególności uwzględniająca:
- organizację formy (miejsce, długość trwania),
- spotkanie z uczestnikami (praktyczne „dotknięcie" tematu),
- nowoczesne metody kształcenia (doskonalenia nauczycieli),
- sposoby oceniania/ ewaluacji podnoszenia kompetencji przez uczestników form doskonalenia,
- praca na zasobach (mocnych stronach) uczestników,
- stosowanie nowoczesnych technologii IT, zdalnych,
- relację nauczyciel – uczeń- w kontekście różnic pokoleniowych w szkołach (uczeń-nauczyciel; nauczyciel-nauczyciel; nauczyciel-rodzic),
- treści i metody doskonalenia nauczycieli (programy szkoleń i metodyka nauczania), zarządzanie edukacją nauczycieli (zarządzanie na poziomie lokalnym i regionalnym, administrowanie i kierowanie organizacjami, budżetowanie, zapewnienie jakości, itd.), usługi wspierające, takie jak poradnictwo i doradztwo zawodowe i metodyczne),
- współpracę z innymi organizacjami w obszarze edukacji nauczycieli, praca nad projektami międzynarodowymi, obserwacja działań organizacji w praktyce

4. Spotkanie podsumowujące: omówienie i ewaluacja rezultatów.

Poza formalnym programem uczestnicy odbywali także spotkania/ wycieczki kulturowe.

 

Biuletyn do pobrania plik pdf ok 3.89MB

pdf

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zamiany ustawień cookies w przeglągarce Polityka Prywatności CDN w Pile.

Zgadzam się i