Artykuły

Konkursy o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

Konkursy Wielkopolski Nauczyciel  i Wielkopolska Szkoa RokuDepartament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.
Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań. Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki.

Zwycięzcy konkursów podczas uroczystej Gali otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami konkursów.
Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 15 września 2021 r.
Szczegóły konkursów znajdziecie Państwo w poniższych materiałach:

Uchwała Nr 462/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konkursów o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Uchwała Nr 3664/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów złożenia formularza zgłoszeniowego w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku w 2021r.


 Regulamin konkursu Wielkopolska Szkoła Roku
 Formularz zgłoszeniowy Wielkopolska Szkoła Roku
 Regulamin konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku
 Formularz zgłoszeniowy Wielkopolski Nauczyciel Roku

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zamiany ustawień cookies w przeglągarce Polityka Prywatności CDN w Pile.

Zgadzam się i