Ankieta diagnozująca potrzeby szkoleniowe

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb środowiska oświatowego w zakresie doskonalenia zawodowego. Informacje te zostaną wykorzystane do opracowania oferty szkoleniowej na rok 2019/2020. Chcemy, aby nasza propozycja form doskonalenia odpowiadała Państwa oczekiwaniom zarówno pod względem tematycznym jak i organizacyjnym.

Pracownicy CDN w Pile

Proszę wskazać potrzeby doskonalenia zawodowego w poniżej wskazanych zakresach

  1. Podnoszenie jakości kształcenia
  2. Organizacja i dokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  3. Rozwijanie umiejętności wychowawczych
  4. Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
  5. Inne (proszę zaproponować tematykę szkoleń):

Preferowane formy szkolenia i czas ich trwania
Pola obowiązkowe

Metryczka

Jestem nauczycielem
Legitymuję się stopniem nauczyciela:
Miejsce pracy